Optimize images and lossless compressing images is one of those items that always pops up when analyzing your website with Google PageSpeed Insights. Images have to be lossless compressed to save many bytes of data and thus bandwidth. This speeds up the download time of your website. But, how do we optimize images for the web? Or, what if I have hundreds of images that needs optimization? We optimize and lossless compress images in bulk.

Continue reading

MySQL database normalisatie
Eén van de doelen van een MySQL database normaliseren is om dubbele gegevens te voorkomen. Gegevens worden verdeeld over meerdere, aan elkaar gerelateerde tabellen en komen bij voorkeur maar één keer voor. De MySQL database is hierdoor kleiner, duidelijker én sneller toegankelijk.

MySQL database normaliseren: Houd je MySQL database in topconditie!

Met enige regelmaat ontvangen we op de klantenservice van mijn werkgever een melding van een klant, in de strekking van:

Help, mijn MySQL database is traag.

Als wij een dergelijke melding onderzoeken blijkt regelmatig dat de database al jaren in gebruik is, en door de jaren heen gestaag is gegroeid naar een behoorlijke omvang. Als een MysQL database niet, of niet juist, genormaliseerd is, doen MySQL-database operaties (zoals queries) er vaak erg lang over. Dit geeft lange wachttijden door trage queries, of zelfs foutmeldingen doordat andere queries opgehouden worden.

MySQL-query of -statement?

MySQL kent operaties die verschillende benamingen hebben: query en statement. Vaak wordt alles een query genoemd. Het vereenvoudigde verschil is makkelijk te onthouden: Een query is een vraag aan de database en beperkt zich tot SELECT. Al het overige (UPDATE, INSERT, …) zijn operaties en heten statements.

MySQL-database normaliseren - een voorbeeld

Stel, een webdesignbedrijf heeft de volgende MySQL-database (ehh… tabel ;)) met fictieve klantgegevens:

+----+---------------+----------------+-----------+---------------------+----------------------+
| id | firmanaam   | v_adres    | v_plaats | website_adres    | emailadres      |
+----+---------------+----------------+-----------+---------------------+----------------------+
| 1 | Jansen & Co  | Stationsweg 14 | Groningen | www.jansen-co.nl  | info@jansen-co.nl  |
| 2 | Pietersen   | Stationsweg 17 | Groningen | www.pietersen.nl  | henk@pietersen.nl  |
| 3 | Jansen & Co  | Stationsweg 14 | Groningen | www.jansen.info   | info@jansen-co.nl  |
| 4 | Jansen & Co  | Stationsweg 14 | Groningen | www.janssens.nl   | info@jansen-co.nl  |
| 5 | Pension Kobus | Grote Markt 1 | Assen   | www.pensionkobus.nl | info@pensionkobus.nl |
+----+---------------+----------------+-----------+---------------------+----------------------+

Zoals je ziet, erg veel dubbele data: De firma Jansen & Co komt drie keer voor, met drie verschillende domeinnamen en hetzelfde adres/plaats/emailadres.

We maken deze tabel aan onze MySQL-database. Hierbij gaan we niet in op het data-type van kolommen.

create table klantmeta
(
 id int not null auto_increment,
 primary key(id),
 firmanaam varchar(30),
 v_adres varchar(30),
 v_plaats varchar(30),
 website_adres varchar(68),
 emailadres varchar(75)
) engine = InnoDB;

en vullen de tabel met onze gegevens

insert `klantmeta` (id, firmanaam, v_adres, v_plaats, website_adres, emailadres) values(default, 'Jansen & Co', 'Stationsweg 14', 'Groningen', 'www.jansen-co.nl', 'info@jansen-co.nl');
insert `klantmeta` (id, firmanaam, v_adres, v_plaats, website_adres, emailadres) values(default, 'Pietersen', 'Stationsweg 17', 'Groningen', 'www.pietersen.nl', 'info@pietersen.nl');
insert `klantmeta` (id, firmanaam, v_adres, v_plaats, website_adres, emailadres) values(default, 'Jansen & Co', 'Stationsweg 14', 'Groningen', 'www.jansen.info', 'info@jansen-co.nl');
insert `klantmeta` (id, firmanaam, v_adres, v_plaats, website_adres, emailadres) values(default, 'Jansen & Co', 'Stationsweg 14', 'Groningen', 'www.janssens.nl', 'info@jansen-co.nl');
insert `klantmeta` (id, firmanaam, v_adres, v_plaats, website_adres, emailadres) values(default, 'Pension Kobus', 'Grote Markt 1', 'Assen', 'www.pensionkobus.nl', 'info@pensionkobus.nl');

Gegevens opvragen in de database

Gegevens opvragen uit de database kan met het SELECT statement. Om alle gegevens van de firma Jansen & Co op te vragen gebruiken we de volgende query:

mysql> select * 
from klantmeta 
where firmanaam = 'Jansen & Co';

en dat geeft als resultaat:

+----+-------------+----------------+-----------+------------------+-------------------+
| id | firmanaam  | v_adres    | v_plaats | website_adres  | emailadres    |
+----+-------------+----------------+-----------+------------------+-------------------+
| 1 | Jansen & Co | Stationsweg 14 | Groningen | www.jansen-co.nl | info@jansen-co.nl |
| 3 | Jansen & Co | Stationsweg 14 | Groningen | www.jansen.info | info@jansen-co.nl |
| 4 | Jansen & Co | Stationsweg 14 | Groningen | www.janssens.nl | info@jansen-co.nl |
+----+-------------+----------------+-----------+------------------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Met drie rijen is dit nog wel te doen, maar stel je voor dat de firma Jansen & Co 300 domeinnamen zou hebben. Dan staan alle andere gegevens ook 300 keer in de tabel en dat maakt het al lastiger om alle firma’s op te vragen die gevestigd zijn aan de Stationsweg. Geïllustreerd (omdat het huisnummer in dezelfde kolom staat als de straatnaam, moeten we een LIKE string comparison met wildcard gebruiken):

mysql> select * 
from klantmeta 
where v_adres 
like 'Stationsweg%';
+----+-------------+----------------+-----------+------------------+-------------------+
| id | firmanaam  | v_adres    | v_plaats | website_adres  | emailadres    |
+----+-------------+----------------+-----------+------------------+-------------------+
| 1 | Jansen & Co | Stationsweg 14 | Groningen | www.jansen-co.nl | info@jansen-co.nl |
| 2 | Pietersen  | Stationsweg 17 | Groningen | www.pietersen.nl | info@pietersen.nl |
| 3 | Jansen & Co | Stationsweg 14 | Groningen | www.jansen.info | info@jansen-co.nl |
| 4 | Jansen & Co | Stationsweg 14 | Groningen | www.janssens.nl | info@jansen-co.nl |
+----+-------------+----------------+-----------+------------------+-------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

tel hier nog 297x dezelfde gegevens van Jansen & Co bij. Dat is behoorlijk onoverzichtelijk. Daarom moeten we deze MySQL database normaliseren.

MySQL-database normaliseren stap 1

dubbele gegevens

De eerste stap van het normaliseren van een database tabel is kijken naar:

 1. welke informatie dubbel is
 2. welke informatie verplaatst kan worden

Voldoet een stukje informatie aan beide voorwaarden, dan maken we daarvoor een afzonderlijke tabel aan. In bovenstaand voorbeeld is dat iedere kolom.

Let op:
We slaan hierbij een aantal stappen over, en maken ook direct unieke ID’s aan die we later gebruiken. Deze unieke ID’s heten Foreign Keys en duiden relaties aan tussen twee tabellen in een database. Een waarde in een tabel zal verbonden worden met een andere tabel door twee waardes altijd overeen te laten komen. Verdere uitleg hierover valt helaas buiten de scope van dit artikel.

Je vindt meer informatie in bijvoorbeeld dit artikel op Sitemasters.be

nieuwe tabellen aanmaken

Hier maken we afzonderlijke tabellen aan om de dubbele data in op te slaan, met Foreign Keys. Zodoende zijn we begonnen aan het normaliseren van onze MySQL database.

create table klantmeta_website
(
 id int unsigned not null auto_increment primary key,
 website_adres varchar(68),
 website_id int unsigned references klantmeta_firma(f_id),
 index(website_id)
) engine = innodb;

create table klantmeta_emailadres
(
 id int unsigned not null auto_increment primary key,
 k_id int unsigned,
 emailadres varchar(75) not null,
 index(k_id)
) engine = innodb;

create table klantmeta_firma
(
 id int unsigned not null auto_increment primary key,
 f_id int unsigned,
 firmanaam varchar(30),
 adres varchar(30),
 plaats varchar(30),
 email_id int unsigned references klantmeta_emailadres(k_id),
 index(email_id)
 ) engine = innodb;

Dit maakt de volgende tabellen:

mysql> show tables like 'klantmeta_%';
+----------------------------------+
| Tables_in_db (klantmeta_%) |
+----------------------------------+
| klantmeta_emailadres       |
| klantmeta_firma         |
| klantmeta_website        |
+----------------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

CASCADE

Als een cascade is ingesteld zal er een domino-effect optreden. Zodra een bedrijf verwijderd wordt gaan alle gegevens die bij dit bedrijf horen automatisch ook weg. Dat gebruiken we hier niet.

MySQL-database normaliseren stap 2

gegevens overzetten

Onze voorbeeld tabel `klantmeta` is nog klein, hierdoor kunnen we eenvoudig de gegevens overzetten naar de nieuwe tabellen.

insert `klantmeta_website` (id, website_adres, website_id) values(default, 'www.jansen-co.nl', null);
insert `klantmeta_website` (id, website_adres, website_id) values(default, 'www.pietersen.nl', null);
insert `klantmeta_website` (id, website_adres, website_id) values(default, 'www.jansen.info', null);
insert `klantmeta_website` (id, website_adres, website_id) values(default, 'www.janssens.nl', null);
insert `klantmeta_website` (id, website_adres, website_id) values(default, 'www.pensionkobus.nl', null);

insert `klantmeta_emailadres` (id, k_id, emailadres) values(default, null, 'info@jansen-co.nl');
insert `klantmeta_emailadres` (id, k_id, emailadres) values(default, null, 'info@pietersen.nl');
insert `klantmeta_emailadres` (id, k_id, emailadres) values(default, null, 'info@pensionkobus.nl');

insert `klantmeta_firma` (id, f_id, firmanaam, adres, plaats) values(default, '1', 'Jansen & Co', 'Stationsweg 14', 'Groningen');
insert `klantmeta_firma` (id, f_id, firmanaam, adres, plaats) values(default, '2', 'Pietersen', 'Stationsweg 17', 'Groningen');
insert `klantmeta_firma` (id, f_id, firmanaam, adres, plaats) values(default, '3', 'Pension Kobus', 'Grote Markt 1', 'Assen');

update `klantmeta_website` set website_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Jansen & Co') where website_adres = 'www.jansen-co.nl';
update `klantmeta_website` set website_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Jansen & Co') where website_adres = 'www.jansen.info';
update `klantmeta_website` set website_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Jansen & Co') where website_adres = 'www.janssens.nl';

update `klantmeta_website` set website_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Pietersen') where website_adres = 'www.pietersen.nl';
update `klantmeta_website` set website_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Pension Kobus') where website_adres = 'www.pensionkobus.nl';

update `klantmeta_emailadres` set k_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Jansen & Co') where emailadres = 'info@jansen-co.nl';
update `klantmeta_emailadres` set k_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Pietersen') where emailadres = 'info@pietersen.nl';
update `klantmeta_emailadres` set k_id = (select id from klantmeta_firma where firmanaam = 'Pension Kobus') where emailadres = 'info@pensionkobus.nl';

Gegevens opvragen in de database

Als we nu gegevens op dezelfde manier willen opvragen als zojuist, dan ondervinden we een probleem:

mysql> select * 
from klantmeta_firma 
where v_adres = 'Stationsweg';
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'v_adres' in 'where clause'

de tabel klantmeta_firma kent immers geen kolom v_adres, zoals de tabel klantmeta die wel kende. Ai! Wat nu? Gelukkig kent MySQL JOINs :-)

Gecombineerde gegevens opvragen uit de database – JOINs

Een JOIN combineert gegevens uit verschillende tabellen (simplified). Als we graag alle domeinnamen van het bedrijf Jansen & Co willen weten, dan moeten we de tabellen klantmeta_firma en klantmeta_website samenvoegen in één query:

mysql> select w.website_adres 
from klantmeta_website w 
join klantmeta_firma f on w.website_id = f.id 
where f.firmanaam = 'Jansen & Co';
+------------------+
| website_adres  |
+------------------+
| www.jansen-co.nl |
| www.jansen.info |
| www.janssens.nl |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Hé! Dat klopt!

Tweede JOIN, voor meer gegevens

De query kan uitgebreid worden met een tweede JOIN. Je kunt hiermee ook het e-mailadres van Jansen & Co erbij opvragen:

mysql> select w.website_adres, e.emailadres, f.firmanaam 
from klantmeta_website w 
join klantmeta_firma f on w.website_id = f.id 
join klantmeta_emailadres e on e.k_id = f.id 
where f.firmanaam = 'Jansen & Co';
+------------------+-------------------+-------------+
| website_adres  | emailadres    | firmanaam  |
+------------------+-------------------+-------------+
| www.jansen-co.nl | info@jansen-co.nl | Jansen & Co |
| www.jansen.info | info@jansen-co.nl | Jansen & Co |
| www.janssens.nl | info@jansen-co.nl | Jansen & Co |
+------------------+-------------------+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)

Je ziet dat we de data uit verschillende tabellen aan elkaar knopen met behulp van de gemaakte Foreign Keys.

Conclusie

Een MySQL database normaliseren is belangrijk. Het houdt de database zoveel mogelijk vrij van dubbele informatie, en dus is de database kleiner. Hierdoor is informatie sneller opvraagbaar en de database overzichtelijker. Het is verstandig om in de ontwerpfase van de database na te denken over normaliseren. Dat is vaak minder werk dan achteraf een grote, jaren oude MySQL database te normaliseren.

Tegenwoordig wordt er nog steeds veel gebruik gemaakt van Microsoft Access databases als back-end op websites. In een IIS hostingomgeving is het populair in samenwerking met de scripttaal ASP, maar ook ASP.NET. MS Access is geschikt voor kleinere, en tijdelijke projecten (let op, ik zal de eerste zijn die het gebruik van MS Access in een online omgeving afraad, maar wie ben ik). U moet de Access database regelmatig comprimeren en goed onderhouden om de Access database in optimalie conditie te houden. Hoe doet u dat?
Continue reading

Yahoo! YSlow recommends removing Entity tags (also known as ETags): http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags. Unfortunately this is not an easy task on IIS 7 / 7.5 / 8.0 web servers.

How to properly remove ETag HTTP response header with an outbound rewrite rule

Continue reading

Integrating ASP.NET Web Optimization Framework with MVC 3

and ASP.NET 4.0 web form application

Nandip Makwana writes: Here in this post we will see how we can integrate ASP.NET Web Optimization Framework with MVC 3 and ASP.NET 4.0 web form application.

Web optimization framework was introduced with MVC 4 and it is included in default MVC 4 template. But we can use it with MVC 3 and ASP.NET 4.0 web form application as well. This is because web optimization framework is built on top of framework 4.0. So here are the steps to use web optimization framework with ASP.NET 4.0 application.

http://www.dotnetexpertguide.com/2012/11/aspnet-web-optimization-framework-with-mvc3-aspnet-40-web-forms.html

Niemand wil een trage PHP website of WordPress blog. Het doel van dit artikel is daarom om inzicht te geven in welke mogelijkheden en technologieën je kunt gebruiken om de snelheid van jouw website te verbeteren. Onder een PHP-website valt niet alleen een zelf geprogrammeerde site, maar ook CMS-en zoals WordPress, Joomla, Drupal en e-commerce oplossingen zoals PrestaShop, Zen-Cart en Magento.

Op internet is heel veel informatie te vinden over dit onderwerp, en ik raad je zeker aan dit door te nemen, maar veel beschikbare informatie is niet of nauwelijks toegespitst op het Windows Server besturingssysteem met IIS webservers. In principe laat ik IIS 6.0, en dus heel Windows Server 2003, buiten beschouwing in dit document. Ondanks dat bepaalde instellingen ook daarop van toepassing zijn, richten we ons op Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, IIS 7.5 en IIS 8.0.
Continue reading