HTML Form Found in Redirect Page Web Vulnerability

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Digg thisShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0

Bogdan Calin van Acunetix beschrijft een real-life scenario hoe een veelgemaakte fout in een (PHP) login form er toe kan leiden dat derden zich toegang verschaffen tot het back-end dat juist beschermd moet zijn.

HTML Form Found in Redirect Page Web Vulnerability

Rate this post

Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Digg thisShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0Share on Reddit0