Clean up WordPress post revisions

Delete WordPress post revisions, turn them off and speed up your WordPress blog. Everytime you write or edit a WordPress post, WordPress saves the change as a post revision. As you might expect, this fills up your database with a huge amount of unneeded post revisions and information. This uses space which should be free space, the MySQL database becomes bloated. You can clean up these WordPress post revisions quite easily, you only need one SQL statement: …

Read more

Unlock Windows 7 Enterprise

Whoeps, Windows 7 Enterprise gelockt…
Vandaag slingerde ik onze algemene laptop aan de loop, voor het eerst sinds lange tijd. Dit is een laptop die iedereen kan gebruiken als dat nodig is. Het apparaat bleek door de vorige gebruiker gelockt te zijn; zelfs met administrator inloggegevens geraakte ik niet ingelogd. Helaas gaf het inlogscherm ook niet precies aan welke gebruiker het scherm gelockt heeft.

Read more