Onverwijderbare bestanden op NTFS bestandssysteem verwijderen

Reading Time: 2 Minutes

Soms kun je op een NTFS-bestandssysteem geen bestanden verwijderen, bijvoorbeeld als het bestand een spatie aan het begin of eind bevat, of een gereserveerde naam heeft. Het verwijderen van het bestand geeft een foutmelding: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.. Zo los je dat op: …

E:\Users\foobar>del "con.gif"
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

E:\Users\foobar>del "con.gif"
De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist.

Een andere foutmelding die vaak verschijnt is: The system cannot find the file specified.

Advertisement:

Onverwijderbare betanden verwijderen door interne opdrachten te gebruiken #

Je kan bestanden met een gereserveerde naam (alle namen die hieronder genoemd staan) verwijderen met een interne opdracht. Hiermee omzeil je de controle op gereserveerde bestandsnamen in de Win32 name space. Om dit uit te voeren moet je werken vanuit de Windows opdrachtprompt (cmd.exe), en die start je bij voorkeur met beheerdersrechten.

Een aatnal voorbeelden:

E:\Users\foobar>del \\?\c:\Users\foobar\con.gif

Hiernaast kun je ook de %CD% omgevingsvariabele gebruiken om niet het gehele pad te hoeven gebruiken:

cd /d E:\Users\foobar\map1\map2\(....)\mapx
del \\?\%CD%\con.gif
del \\?\%CD%\lpt1.gif

In het geval van bestanden met spaties moet je hiervoor dubbele quote-tekens gebruiken:

del "\\?\C:\path\to\corrupt\file.ext "

Je kunt een bestand ook eerst hernoemen:

C:\> rename \\.\C:\CON. deleteme
C:\> del deleteme

Gereserveerde bestandsnamen op NTFS #

Gereserveerde bestandsnamen op het NTFS bestandssysteem zijn:

 • CON
 • PRN
 • AUX
 • NUL
 • COM1
 • COM2
 • COM3
 • COM4
 • COM5
 • COM6
 • COM7
 • COM8
 • COM9
 • LPT1
 • LPT2
 • LPT3
 • LPT4
 • LPT5
 • LPT6
 • LPT7
 • LPT8
 • LPT9

Door middel van bovenstaande interne opdrachten kun je deze bestanden toch verwijderen.

Meer informatie over bestandsnamen en paden in Windows #

Je vindt meer informatie over bestandsnamen en paden in Windows op:

 

Advertisement:

Hi! Join the discussion, leave a reply!