Onverwijderbare bestanden op NTFS bestandssysteem verwijderen

Soms kun je op een NTFS-bestandssysteem geen bestanden verwijderen, bijvoorbeeld als het bestand een spatie aan het begin of eind bevat, of een gereserveerde naam heeft. Het verwijderen van het bestand geeft een foutmelding: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.. Zo los je dat op…

Benieuwd naar wat NTFS is? Lees dan gauw het artikel Snelheid Windows NTFS bestandssysteem verbeteren op de zuster-site ITFAQ.nl.

Foutmeldingen die gegeven worden als je een onverwijderbaar bestand probeert te verwijderen kunnen zijn:

E:\Users\foobar>del "con.gif"
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

E:\Users\foobar>del "con.gif"
De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumenaam is onjuist.

Een andere foutmelding die vaak verschijnt is: The system cannot find the file specified.

Onverwijderbare bestanden verwijderen door interne opdrachten te gebruiken

Je kunt bestanden met een gereserveerde naam (alle namen die hieronder genoemd staan) verwijderen met interne opdrachten. Hiermee omzeil je de controle op gereserveerde bestandsnamen in de Win32 name space.

Om dit uit te voeren moet je werken vanuit de Windows opdrachtprompt (cmd.exe), en die start je bij voorkeur met beheerdersrechten. Het artikel belangrijk Windows onderhoud uitvoeren op ITFAQ.nl legt uit hoe je cmd.exe als beheerder start.

Interesting:   Windows Update error 0xc1420127 and 0xc190010b when upgrading Windows 8.1 to Windows 10

Een aantal voorbeelden:

E:\Users\foobar>del \\?\c:\Users\foobar\con.gif

Hiernaast kun je ook de %CD% omgevingsvariabele gebruiken om niet het gehele pad te hoeven gebruiken:

cd /d E:\Users\foobar\map1\map2\(....)\mapx
del \\?\%CD%\con.gif
del \\?\%CD%\lpt1.gif

In het geval van bestanden met spaties moet je hiervoor dubbele quote-tekens gebruiken:

del "\\?\C:\path\to\corrupt\file.ext "

Je kunt een bestand ook eerst hernoemen:

C:\> rename \\.\C:\CON. deleteme
C:\> del deleteme

Gereserveerde bestandsnamen op NTFS

Op het NTFS bestandssysteem zijn de volgende namen gereserveerd en mag je niet gebruiken:

 • CON
 • PRN
 • AUX
 • NUL
 • COM1
 • COM2
 • COM3
 • COM4
 • COM5
 • COM6
 • COM7
 • COM8
 • COM9
 • LPT1
 • LPT2
 • LPT3
 • LPT4
 • LPT5
 • LPT6
 • LPT7
 • LPT8
 • LPT9

Door middel van bovenstaande interne opdrachten kun je deze bestanden toch verwijderen.

Meer informatie over bestandsnamen en paden in Windows

Je vindt meer informatie over bestandsnamen en paden in Windows op:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Hi! Join the discussion, leave a reply!