Bogdan Calin van Acunetix beschrijft een real-life scenario hoe een veelgemaakte fout in een (PHP) login form er toe kan leiden dat derden zich toegang verschaffen tot het back-end dat juist beschermd moet zijn.

HTML Form Found in Redirect Page Web Vulnerability