HTML Form Found in Redirect Page Web Vulnerability

Bogdan Calin van Acunetix beschrijft een real-life scenario hoe een veelgemaakte fout in een (PHP) login form er toe kan leiden dat derden zich toegang verschaffen tot het back-end dat juist beschermd moet zijn.

HTML Form Found in Redirect Page Web Vulnerability

Also read:  Analyse malware verspreid via NU.nl hack
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply